Algemene informatie over de opleiding

De opleiding tot algemeen militair arts (AMA) duurt ongeveer twee en een half jaar. Afhankelijk van de plaatsing bij de landmacht, luchtmacht, marine of marechaussee duurt deze opleiding iets korter of langer. De opleiding bestaat uit drie delen:

  • Basisopleiding tot militair en interne specialisten-officiersopleiding van 10 weken op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda of het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) in Den Helder.
  • De vaktechnische opleiding (VTO) AMA op het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC) in Hollandsche Rading duurt twee jaar.

Vervolgopleiding bij het operationele commando is variërend in duur.

De vaktechnische opleiding bestaat uit 5 fasen van enkele maanden, waarbij iedere fase zijn eigen focus en zwaartepunt heeft. De eerste vier maanden worden georganiseerd vanuit DGOTC in Hollandsche Rading. Hier vindt de eerste kennismaking plaats met de Militaire en Operationele Gezondheidszorg. Hierna volgen achtereenvolgend een drietal stages van elk zes maanden: huisartsstage in een civiele huisartsenpraktijk, eerstelijnsgezondheidszorg op een Defensie locatie en tenslotte een acute zorg stage op een SEH in een civiel ziekenhuis. De laatste twee maanden van de opleiding zullen wederom vanuit het DGOTC georganiseerd worden waarbij het operationele optreden van een AMA centraal staat. Gedurende deze verschillende fasen zullen ook diverse cursussen en/of andere lesprogramma’s de revue passeren. Deze afwisseling tussen cursussen en praktijkuren wisselt per fase.

De opleiding tot AMA is door Defensie uitgebreid uitgewerkt in een curriculum, waarbij competentiegericht opleiden de boventoon voert. Dit curriculum is in de afgelopen jaren meermaals veranderd en zal in de eerste week op het DGOTC uitvoerig besproken worden. Voor de AMA in opleiding zijn de beoogde competenties een combinatie van Defensie haar eigen competentiemodel en de in medische wereld bekende CANMEDS-rollen.

Op de volgende pagina’s zal per fase kort uitgesplitst worden welke onderwerpen en/of cursussen centraal staan.

Lees meer over fase 1