Commissies

Activiteitencommissie
De Accie is een commissie bestaande uit AMA’s en AMA’s in opleiding en is verantwoordelijk voor het organiseren van verscheidene evenementen gedurende het jaar. Niet alleen op informatief en educatief, maar zeker ook op sportief en sociaal niveau. Denk hierbij aan netwerkborrels, gala’s en de jaarlijkse AMA-dag. Aangezien AMA’s wijdverspreid in Nederland en vaak ook in het buitenland werken, is het belangrijk dat er evenementen georganiseerd worden waarop zoveel mogelijk AMA’s weer eens kunnen bijpraten en hun laatste werkervaringen kunnen uitwisselen. De Accie zorgt altijd weer voor een leuke en leerzame dag!
Contact: accie.nvama@gmail.com

Onderwijsmonitor
De NVAMA onderwijsmonitor is opgericht om vanuit de AMA’s in opleiding feedback te geven op de inhoud en uitvoering van het onderwijsprogramma. Uiteraard is het de bedoeling dat er met deze feedback ook iets wordt gedaan, daarom zijn er korte lijntjes met het cluster AMA door regelmatig overleg. De huidige AMA-opleiding staat inmiddels al een aantal jaren en er wordt inmiddels hard nagedacht over het vernieuwen van de opleiding. Ook hierbij probeert de onderwijsmonitor een stem vanuit de AMA’s in opleiding te laten horen, zodat de nieuwe opleiding ook vanuit het leerling-perspectief van goede kwaliteit is. Door fase-evaluaties en door met elkaar in gesprek te blijven – met AMA’s, leerlingen en het cluster – bewaakt de onderwijsmonitor goed en doelgericht onderwijs.

Congrescommissie
Meer informatie volgt op korte termijn
Contact via het bestuurslid Kapitein K.A. Waanders (nvama@mindef.nl)