Fase 5

De laatste fase van de AMA opleiding. Deze fase is wederom gevuld met meerdere (militaire) verdiepingscursussen.

  • Operationeel optreden. Kennismaking met het Role 1 MTF-optreden door middel van training en simulatie.
  • Geneeskundig luchttransport. Wat komt kijken bij de organisatie en uitvoering van gewondentransport door de lucht komt in deze lessen aan de orde.
  • Medische Aspecten van CBRN. Bij massale chemische, biologische, radiologische of nucleaire blootstelling gaat het om compleet andere facetten van medische verzorging. In deze cursus leer je wat er nodig is om die zorg te organiseren en uit te voeren.
  • Forensische geneeskunde. Militaire artsen voeren tijdens militaire operaties forensisch geneeskundige taken uit, zoals het optreden als lijkschouwer in het kader van de Wet op de lijkbezorging. In deze cursus komen wettelijk kader en regelgeving, lijkschouw, systematische letselbeschrijving, forensisch onderzoek bij zedendelicten en samenwerking met de Koninklijke Marechaussee aan de orde.
  • Gezondheidszorg in ontwikkelingslanden (GOLAMA). In deze module verwerf je de kennis om in ontwikkelingslanden gezondheidszorgsystemen op te zetten, in samenwerking met gouvernementele en niet-gouvernementele instanties. De module wordt gegeven onder auspiciën van het Academisch Medisch Centrum en het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam.