Over de NVAMA

De Nederlandse Vereniging van Algemeen Militair Artsen (NVAMA) is in 2008 opgericht en is het aanspreekpunt voor alle AMA’s van Defensie. Het doel van de vereniging is het zo hoog mogelijk houden van de kwaliteiten van de AMA en deze daar waar nodig te verbeteren. Tevens zijn wij een klankbord voor verscheidende partijen binnen Defensie en trachten wij invloed uit te oefenen op het (medische) beleid binnen Defensie. Dit doel willen we bereiken door actieve participatie binnen de opleiding, het organiseren en bijwonen van symposia, congressen en terugkerende onderwijsmomenten en daarnaast het bijwonen van vergaderingen en brainstormsessies van andere organisaties binnen Defensie.

Om de saamhorigheid tussen de AMA’s te bevorderen worden er jaarlijks activiteiten georganiseerd door verschillende commissies. Behalve ontspanning wordt er vanuit de NVAMA ook gezorgd voor nascholing en bijvoorbeeld informatie over carrière perspectief binnen Defensie.