Fase 1

Introductie militaire- en operationele gezondheidszorg:

In deze fase staat kennismaking met het militaire gezondheidszorgsysteem centraal en wordt een beeld gevormd wat de positie en taken zijn van de AMA in dit systeem. Om dit beeld te vormen worden medische en militaire lessen verzorgd over o.a. doctrine (militaire theorieën en werkwijzen), sportgeneeskunde, de militaire gezondheidszorg, duikgeneeskunde, sociale geneeskunde en gaat de AMA i.o. op stage bij een operationele eenheid.

  • Introductie Militaire en Operationele Gezondheidszorg. Je maakt kennis met de organisatie en werkwijze van de militaire gezondheidszorg en de militaire zorgbedrijven. Daarnaast leer je de basisprincipes van de militaire protocollen voor trauma opvang, triage en teamwork.
  • Militair (Medisch) Leiderschap. Je leert wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van een AMA.
  • Operationele stage. Tijdens een vierweekse stage beroepspraktijkvorming (BPV) kijk je idealiter mee met een AMA, die bij een operationele eenheid geplaatst is.
  • In het militaire vakgebied is kennis van belasting en belastbaarheid essentieel. Je leert over sport- en overbelastingsletsels en krijgt een introductie bij het sportmedisch en kenniscentrum TGTF (Trainingsgeneeskunde Trainingsfysiologie).
  • Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ). Een introductie in de MMGZ.
  • Advanced Life Support (ALS). Tweedaagse cursus ter voorbereiding op de huisartsstage.
  • Introductie in de bijzondere medische situaties die komen kijken bij het optreden onder water en idealiter in combinatie met een bezoek aan het Duikmedisch Centrum (DMC) in Den Helder.
  • Basiscursus Infectieziekten en Uitheemse Pathologie (BIUPAMA). In andere landen en werelddelen gelden andere omstandigheden en komen andere ziektebeelden voor dan in Nederland en West-Europa. Daarom is het belangrijk dat je infectieziekten en uitheemse pathologie kunt diagnosticeren en behandelen. De module wordt verzorgd door de afdeling Infectieziekten en Tropische Geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.
  • Tactical Combat Casualty Care (TCCC). Een introductie in deze verzameling aan traumatologie protocollen, waaronder het MARCH-protocol. In een ‘groene’ medische week wordt het MARCH-protocol aangeleerd in de context van het werkveld van de AMA, met name als First Responder, en volgt een introductie in de werkzaamheden in een Role 1 Medical Treatment Facility (MTF).

Lees meer over fase 2