Fase 3

In deze fase komen er meerdere verdiepingscursussen aan bod, maar ook de stage bij het gezonheidscentrum op de kazerne. Alles wat je tijdens de huisartsenstage hebt geleerd, kan daar in de praktijk gebracht worden. Op het gezondheidscentrum werk je samen met huisartsen en bedrijfsartsen, maar bijvoorbeeld ook fysiotherapeuten, psychologen en tandartsen.

  • Eerstelijnsgezondheidsbedrijf (EGB) stage. Je bent werkzaam in een gezondheidscentrum van Defensie en maakt zo kennis met het geïntegreerde zorgmodel en de specifieke militaire zorgvragers.
  • Militaire psychiatrie als onderdeel van de MGGZ. Het vak van militair is lichamelijk én geestelijk zwaar. Je leert adviezen geven over mentale inzetbaarheid voorafgaand aan uitzendingen en na terugkeer eventueel optredende signalen en symptomen van psychische aard te herkennen en te behandelen of door te verwijzen.
  • Hygiëne en Preventieve Gezondheidszorg (HPGAMA). Je leert alles over preventieve gezondheidszorg, het adviseren over gezondheidsrisico bij militairen en het toezicht op de hygiëne onder operationele omstandigheden.
  • Advanced Trauma Life Support (ATLS). Ter voorbereiding op de SEH stage leer je alles over de opvang van traumaslachtoffers, volgens het ATLS-protocol.

Lees meer over fase 4